Personal:   

Emma Borgstrand, rektor, lärare
tel. 072-5519027 
emma.borgstrand@krikabygdeskola.se

Marie Bertholdsson, fritidspersonal marie.bertholdsson@krikabygdeskola.se

Irene Palm, fritidspersonal
irene.palm@krikabygdeskola.se

Edvina Taturi, förskollärare

Lina Martinsson, fritidspersonal
lina.martinsson@krikabygdeskola.se

Veronica Gedda, lokalvårdare

Andreas Rödseth, vaktmästare, fritidspersonal