Personal:   

Emma Borgstrand, rektor, lärare
tel. 072-5519027

Marie Bertholdsson, fritidspersonal

Irene Palm, fritidspersonal

Edvina Taturi, förskollärare

Lina Martinsson, fritidspersonal
lina.martinsson@krikabygdeskola.se

Veronica Gedda, lokalvårdare