Personal:   

Emma Borgstrand, rektor, lärare
tel. 072-5519027 
emma.borgstrand@krikabygdeskola.se

Marie Bertholdsson, fritidspersonal marie.bertholdsson@krikabygdeskola.se

Amanda Långberg, fritidspersonal

Edvina Taturi, förskollärare (föräldraledig)

Emelie Årcén, fritidspersonal

Lina Martinsson, fritidspersonal
lina.martinsson@krikabygdeskola.se

Veronica Gedda, lokalvårdare

Andreas Rödseth, vaktmästare, fritidspersonal (föräldraledig)