Krika Bygdeskola är en friskola som drivs av en ideell förening där alla föräldrar är medlemmar.

1995 beslutade kommunen att lägga ner den kommunala skolan i Krika bl.a. p.g.a. bristande elevunderlag. En grupp föräldrar bestämde sig för att de ville ha sin byskola kvar. Raskt bildades Krika Bygdeskola ideell förening, en ansökan lämnades in och blev beviljad av Skolverket, lärare anställdes och till skolstarten hösten -95 kunde Krika Bygdeskola välkomna sina första elever.

Föräldrarna äger och driver skolan genom föreningens försorg. Till sin hjälp har de rektor, lärare och övrig personal såsom lokalvårdare, vaktmästare, fritidspersonal och måltidspersonal.

12105805_925233137546141_3486675940918516686_n