Om föreningen

Krika Bygdeskola drivs som ett föräldrakooperativ och det betyder i stora drag att det är vi föräldrar/vårdnadshavare som är grunden för att skolan ska kunna drivas och det är vi tillsammans som fattar beslut om hur det ska gå till.

Föräldrarna äger och driver skolan genom föreningens försorg. Till sin hjälp har de rektor, lärare och övrig personal såsom lokalvårdare, vaktmästare, fritidspersonal och måltidspersonal.

Historia


Skolan har en lång historia och drevs först av Klippans kommun. Men, 1995 beslutade kommunen att lägga ner den kommunala skolan i Krika bl.a. p.g.a. bristande elevunderlag. En grupp föräldrar bestämde sig för att de ville ha sin byskola kvar. Raskt bildades Krika Bygdeskola ideell förening, en ansökan lämnades in och blev beviljad av Skolverket, lärare anställdes och till skolstarten hösten 1995 kunde Krika Bygdeskola välkomna sina första elever.
Under åren har skolan såklart moderniserats i takt med tiden men själen och kulturen finns kvar.

Föräldrakooperativ – Det förväntas av dig


Under årens lopp har arbetsuppgifterna för vårdnadshavare kommit och gått beroende på hur omvärlden och ekonomin har sett ut. Vårdnadshavare har varit ansvariga för och delaktiga i många olika saker, bland annat städning, utflykter, styrelseuppdrag, medlemsmöten och annat. Du som vårdnadshavare till ett bygdeskolebarn gör stor skillnad och under tiden som du har barn på Krika Bygdeskola förväntas du som vårdnadshavare bidra med det som du kan.

Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något!


Det förväntas också att du som vårdnadshavare närvarar på våra medlemsmöten och årsmöten. Det är ett forum där du kan ställa frågor och där vi vid behov fattar beslut om hur vi kan utveckla vår skola.
Årsmöte brukar vi ha i slutet av vårterminen. Medlemsmöte försöker vi ha under höstterminen, men kan även planeras vid andra tidpunkter.

Fixardagar


Vid behov (förslagsvis 2 gånger per termin) arrangerar klassföräldrar städdagar/fixardagar där det fokuseras det på just den klassens klassrum och kapprum. Klassföräldrarna kommer kunna ha kontakt med lärarna förden klassen och komma överens om vad som kan ordnas och om det finns behov av
något särskilt projekt.
Vill ni engagera er och tycker att klassförälder kan vara något för er så hör av er
till respektive lärare och meddela detta.


Utöver dessa städdagar arrangeras “Fixardagar” för samtliga med fokus är utemiljö. Vid
dessa tillfällen ställer vi i ordning skolgårdar och skolbyggnader. Det kan röra sig om att
rensa ogräs, måla och andra saker. Vi försöker komma ut med en lista på vad som
behöver göras i god tid. Fixardag med fokus utomhus arrangeras oftast strax efter att
höstterminen börjat samt under senare delen av vårterminen. Detta hjälps vi åt med för
att inte behöva köpa in dessa tjänster vilket i sin tur leder till att vi kan göra mer saker
med och för våra barn på skolan.
Tidigare har det funnits arbetsgrupper där man har olika uppdrag som stöttar skolan
på olika sätt. Det kan vara allt från festfixargrupp, snickargrupp, sygrupp till teknikgrupp
eller kanske en trädgårdsgrupp. Det är er fantasi och ert engagemang som lägger
nivån för dessa grupper. Vi i styrelsen ser gärna att det etableras nya grupper som vi
kan stödja oss på i styrelsearbetet och även för lärare och rektor att stötta sig på i deras
arbete.

Julmarknad


Inför skolans traditionella julmarknad behövs det också engagemang från
vårdnadshavare i form av pyssel av exempelvis julkransar som säljs på marknaden. Det
behövs även en del praktiska saker i form av resa och ta ner tält, pynta skolgården och
det hedervärda uppdraget att agera Tomte i vår Tomtegrotta! Pysslet inför
julmarknaden brukar arrangeras i slutet av november.

Styrelsen


Vi som sitter i styrelsen just nu är vårdnadshavare till barn i olika klasser på
skolan och vi engagerar oss ideellt och på vår fritid.

____________

Kontakta gärna oss i styrelsen om ni har tankar eller funderingar!
Ni når oss på: styrelsen@krikabygdeskola.se

____________

Ordförande: Mia Ekbladh (Barn i 4:klass )
Vice ordförande: Hanna Lindskog (Barn i förskoleklass, 1:klass och 3:klass)
Sekreterare: Isabell Andersson (Barn i 2:klass)
Kassör: Felicia Sköld (Barn i 4:klass)
Ledamot: Jenny Fors Albano (Barn i 2:klass)
Ledamot: Emelie Hult (Barn i 1:klass och 2:klass)
Ledamot: Fredrik Sköld (Barn i 4:klass)
Suppleant: Max Persson (Barn i 1:klass)