Grön Flagg

Höstterminen 2005 bestämde vi oss för att anmäla oss till Håll-Sverige-Rent-stiftelsens projekt för att så småningom få Grön-Flagg-certifiering och i november 2006 kunde vi titulera oss som en miljöcertifierad skola.

Sedan dess har vi arbetat med olika projekt under åren för att fortsätta vårt arbete för att verka för minskad nedskräpning, ökad återvinning och för att främja individers och organisationers miljöansvar.

Några av projekten är:

  • Fler återvinningskärl på skolan.
  • Besök på bondgård, mejeri och andra lokala matproducenter.
  • 2022 inledde vi ett samarbete med Kraftringen som har byggt en solcellspark i Forsby. Eleverna har byggt insektshotell och fågelholkar till parken för att vara med och öka den biologiska mångfalden. Skolan kommer nu att få sin el från solparken.

Den 22 maj 2018 blev vårt 7:e Grön Flagg projektet godkänt och temat var ”Livsstil och hälsa”.

”Hej Krika Bygdeskola!
Ni har slutfört er Grön Flagg-resa! Tack för fin läsning av er Grön Flagg-resa och härliga bilder! – Ni har gjort flera viktiga och lärorika aktiviteter tillsammans med eleverna.

Bra att ni lyssnade på elevernas förslag om hur ni skulle arbeta åldersintegrerat och att det blev lyckat. Vi läser gärna ännu mera i er nästa resa hur eleverna haft inflytande och hur ert arbetet utgått från deras idéer och format resan.”

Krika Bygdeskola diplom 2018

banner6_480x200