Planer och policydokument

Dessa planer utvärderas varje år av personal, elever och föräldrar och förändras efterhand för att anpassas efter skollagen, Skolverkets direktiv och skolans behov.


Blanketter

Nedan hittar du blankett för att anmäla dig till köplats för skolan, samt blankett som vårdnadshavare till våra elever ombeds fylla i vid start av skolåret.


GDPR

GDPR är en lag för att skydda och säkert hantera personuppgifter. Läs här hur Krika bygdeskola arbetar med detta.

Spara

Spara