Om Skolan

Vi är en liten F-6 skola vid natursköna Söderåsen. På skolan finns det ca 100 elever fördelade på sju grupper, från förskoleklass till klass 6.

Alla som vill kan söka sig till vår skola. Det finns skolskjuts från Klippan och Ljungbyhed. Vi har valt att prioritera små grupper för att verkligen få tid och möjlighet att se och hjälpa alla elever.

I Krika finns grupperna utspridda i tre olika byggnader. För att påminna om att vår skola är mycket gammal (det första skolhuset invigdes den 19 oktober 1867) har vi gett byggnaderna de namn de en gång hade, nämligen: Småskolan, Mellanskolan och Storskolan. För att passa vår verksamhet har vi dock bytt namnen byggnaderna emellan.

I år håller förskoleklassen, klass 1, 2, 4 och fritids till i Småskolan. I Mellanskolan hittar vi klass 3 och klass 5  samt gymnastiksal. I Storskolan finns klass 6, bibliotek/musiksal, matsal och vår rektor. Inom husen är gränserna ganska ”flytande” och samarbetet grupperna emellan är stort. Vi är naturligtvis inte heller främmande för att samarbeta över ”husgränserna” och så sker också både i stor och liten skala varje vecka. Det kan t.ex. vara några elever som går till ett annat hus för att vara med om en enskild lektion som passar deras behov eller som i vårt Grön Flagg-arbete då vi ofta arbetar i grupper över klassgränserna.

Pedagogik

Vår undervisning präglas av en stor tilltro till varje barns vilja att lära sig och förmåga att (med vår hjälp) själv ta ansvar för sitt lärande. Vi anser det mycket viktigt att hjälpa barnen att se sin egen delaktighet i kunskapsutvecklingen. Detta medför också att varje barn ges möjlighet att utvecklas i sin takt och efter sina förutsättningar.

Vi arbetar med kooperativt lärande. Detta utgår från ett kommunikativt och relationsinriktat perspektiv. Det är ett förhållningssätt som leder till inkludering, respekt gentemot individer, elevaktivitet, social utveckling och lärande. Det ökar sammanhållningen och samarbetet i gruppen och ger ett ökat självförtroende för individen vilket är en stor del i skolans värdegrund.

I maj 2022 hade skolan kvalitetsgranskning av skolinspektionen och fick ett strålande resultat, INGA anmärkningar. Endast 5 % av alla Sveriges skolor klarar sig igenom en sådan granskning utan anmärkningar och Krika Bygdeskola är en av dem!!!

Värdegrund 

Respekt: Alla är lika viktiga som du. Säg saker som gör andra glada. Var mot andra som du vill att de ska var mot dig.

Samarbete: Låt alla i gruppen tala. Alla i gruppen är lika viktiga. Ta tillvara andras styrkor.

#unikaelever #kunskaper #självständighet #förmågor #nyfikenhet #glädje #kreativitet #respekt #trygghet #kompetens #byggstenar #kooperativt lärande #enbragrundattståpå

Småskolan
Mellanskolan
Storskolan