Personal:  

Emma Borgstrand, rektor, lärare
emma.borgstrand@krikabygdeskola.se tel. 072-5519027

Sara Pommer Torstensson, 1-7 lärare
sara.torstensson@krikabygdeskola.se

Nanny Fransson, 1-7 lärare
nanny.fransson@krikabygdeskola.se

Jeanette Ahlin-Andersson, förskollärare
jeanette.andersson@krikabygdeskola.se

Ann Göransson, 1-7 lärare
ann.goransson@krikabygdeskola.se

Carita Hjorth, 1-7 lärare
carita.hjorth@krikabygdeskola.se

Stine Skaarup, musiklärare
stine.skaarup@krikabygdeskola.se

Elin Welander, 4-6 lärare
elin.welander@krikabygdeskola.se

Jenny Crona, 1-7 lärare
jenny.crona@krikabygdeskola.se

Bodel Johansson, lågstadielärare
bodel.johansson@krikabygdeskola.se

Maarit Steen, idrottslärare
maarit.steen@krikabygdeskola.se

Jeanette Elmström, 1-7 lärare
jeanette.elmstrom@krikabygdeskola.se

Edvina Taturi, förskollärare (föräldraledig)

Emelie Årcén, fritidspersonal

Lina Martinsson, skolmåltidsbiträde, resurs

Marie Bertholdsson, skolmåltidsbiträde

Veronica Gedda, lokalvårdare

Amanda Långberg, resurs

Bibi Johansson, resurs

Marie Fransson, skolsköterska
marie.fransson@klippan.se tel. 0435-28660

Sofia Djerv, kurator
sofia.djerv@krikabygdeskola.se

Andreas Rödseth, vaktmästare, fritidspersonal (föräldraledig)