Personal:  

Emma Borgstrand, rektor, lärare
emma.borgstrand@krikabygdeskola.se tel. 072-5519027

Nanny Fransson, 1-7 lärare
nanny.fransson@krikabygdeskola.se

Ann Göransson, 1-7 lärare
ann.goransson@krikabygdeskola.se

Stine Skaarup, musiklärare
stine.skaarup@krikabygdeskola.se

Elin Welander, 4-6 lärare
elin.welander@krikabygdeskola.se

Bodel Johansson, lågstadielärare
bodel.johansson@krikabygdeskola.se

Maarit Steen, idrottslärare
maarit.steen@krikabygdeskola.se

Tindra Stjärnborg, vikarierande idrottslärare
tindra.stjarnborg@krikabygdeskola.se

Jeanette Elmström, 1-7 lärare
jeanette.elmstrom@krikabygdeskola.se

Susanne Larsson, lärare
susanne.larsson@krikabygdeskola.se

Emma Andersson
emma.andersson@krikabygdeskola.se

Edvina Taturi, förskollärare
edvina.taturi@krikabygdeskola.se

Tamsine Johannesson, specialpedagog
tamsine.johannesson@krikabygdeskola.se

Christina Bergmann, resurs
christina.bergman@krikabygdeskola.se

Fabio Moura, resurs
fabio.moura@krikabygdeskola.se

Annika Ek, resurs
annika.ek@krikabygdeskola.se

Lina Martinsson, resurs
lina.martinsson@krikabygdeskola.se

Gunnel Nilsson, förskollärare, resurs
gunnel.nilsson@krikabygdeskola.se

Emilia Fridlund, resurs

Marie Bertholdsson, skolmåltidsbiträde
marie.bertholdsson@krikabygdeskola.se

Veronica Gedda, lokalvårdare
veronica.gedda@krikabygdeskola.se

Bibi Johansson, resurs

Marie Fransson, skolsköterska
marie.fransson@klippan.se tel. 0435-28660

Elin Kronvall kurator
elin.kronvall@klippan.se

Andreas Rödseth, vaktmästare, fritidspersonal
andreas.rodseth@krikabygdeskola.se