Lärare:  

Ann-Charlotte Pregler, rektor, specialpedagog
ann-charlotte.pregler@krikabygdeskola.se
tel. 072-5519027

Sara Pommer Torstensson, 1-7 lärare
sara.torstensson@krikabygdeskola.se

Nanny Fransson, 1-7 lärare
nanny.fransson@krikabygdeskola.se

Jeanette Ahlin-Andersson, förskollärare
jeanette.andersson@krikabygdeskola.se

Ann Göransson, 1-7 lärare
ann.goransson@krikabygdeskola.se

Carita Hjorth, 1-7 lärare
carita.hjorth@krikabygdeskola.se

Stine Skaarup, musiklärare
stine.skaarup@krikabygdeskola.se

Kerstin Parnfeldt, idrottslärare
kerstin.parnfeldt@krikabygdeskola.se 

Sara Svensson Billqvist, 1-7 lärare
sara.billqvist@krikabygdeskola.se

Jenny Crona, 1-7 lärare
jenny.crona@krikabygdeskola.se

Sven Erik Olsson, trä- och metallslöjdslärare

Ing-Mari Svensson, undervisar i textilslöjd

Jeanette Elmström, 1-7 lärare
jeanette.elmstrom@krikabygdeskola.se

Övrig personal:    

Lina Martinsson, skolmåltidsbiträde

Marie Bertholdsson, skolmåltidsbiträde

Tommy Svensson, vaktmästare

Veronica Gedda, lokalvårdare

Ulrika Nilsson, resurs

Linda Arenhag, hälsopedagog

Irene Palm, fritidspersonal

Anette Nilsson, skolsköterska
0435-28408