Personal:  

Emma Borgstrand, rektor, lärare
emma.borgstrand@krikabygdeskola.se tel. 072-5519027

Sara Pommer Torstensson, 1-7 lärare
sara.torstensson@krikabygdeskola.se

Nanny Fransson, 1-7 lärare
nanny.fransson@krikabygdeskola.se

Jeanette Ahlin-Andersson, förskollärare
jeanette.andersson@krikabygdeskola.se

Ann Göransson, 1-7 lärare
ann.goransson@krikabygdeskola.se

Carita Hjorth, 1-7 lärare
carita.hjorth@krikabygdeskola.se

Stine Skaarup, musiklärare
stine.skaarup@krikabygdeskola.se

Kerstin Parnfeldt, idrottslärare
kerstin.parnfeldt@krikabygdeskola.se 

Sara Svensson Billqvist, 1-7 lärare
sara.billqvist@krikabygdeskola.se

Jenny Crona, 1-7 lärare
jenny.crona@krikabygdeskola.se

Sven Erik Olsson, undervisar i trä- och metallslöjd

Ing-Marie Pålsson , undervisar i textilslöjd

Jeanette Elmström, 1-7 lärare
jeanette.elmstrom@krikabygdeskola.se

Semsija Mehmeti, resurs

Lina Martinsson, skolmåltidsbiträde, resurs

Marie Bertholdsson, skolmåltidsbiträde

Tommy Svensson, vaktmästare

Veronica Gedda, lokalvårdare

Ulrika Nilsson, resurs

Irene Palm, resurs

Bibi Johansson, resurs

Anette Nilsson, skolsköterska
0435-28408